Certifikace

Rádiové vysílače

Rádiové vysílače - informační systém PCO RHMS 2000 a PCO GESPA s vysílači (komponenty) RU 4, RK 4 a RU 10). PCO i s jeho komponenty je schválen Zkušebnou EZS TESTALARM Praha s Osvědčením pro objekty s vyššími riziky (banky, galerie, zlatnictví) č.j. : TAP-24/2007 a TAP-66/2001 vydaným dne 24.8.2007 a 10. 12. 2001.

Mobílní sítě GSM GPRS

Datový komunikátor SVK 500 (PZ) s GSM GPRS komunikátorem . Systém datový komunikátor (GSM GPRS) je schválen Zkušebnou EZS TESTALARM Praha s Osvědčením pro objekty stupně zabezpečení 2 (nízká a střední rizika).č.j. TAP-19/2010 vydaným dne 29.11.2010

Telefonní linky

Telefonní linky telefonního komunikátoru, který již bývá zabudován jako součást ústředny EZS. Pro druh rizika zde záleží především na typu a osvědčení příslušné ústředny EZS (komunikátoru). Pro napojení na PCO je používán formát 4+2 (při výběru komunikátoru a EZS je vhodná předchozí konzultace s námi !).

Internet

Internetový modem SVK 300 GREGOR s využitím telefonního komunikátoru, který již bývá zabudován jako součást ústředny EZS. Systém datový komunikátor je schválen Zkušebnou EZS TESTALARM Praha s Osvědčením pro objekty stupně zabezpečení 2 (nízká a střední rizika).č.j. TAP-19/2010 vydaným dne 29.11.2010